שעת התלמוד והפרשה

לומדים ומחכימים במשמעות פרשת השבוע לפי פרשני התלמוד והמדרשים ולאור סודות החסידות | מפגש לימוד ישראלי