אוכל כשר באנגליה

מסעדות

מסעדה

Bread Bakery

שעות פתיחה

יום ראשון
07:00-21:00
יום שני
07:00-21:00
יום שלישי
07:00-21:00
יום רביעי
07:00-21:00
יום חמישי
07:00-21:00
יום שישי
07:00-16:00
מסעדה

Novellino

שעות פתיחה

יום ראשון
08:30-22:00
יום שני
08:30-22:00
יום שלישי
08:30-22:00
יום רביעי
08:30-22:00
יום חמישי
08:30-22:00
יום שישי
08:00-15:30
שבת
19:00-00:00
מסעדה

Slice

שעות פתיחה

יום ראשון
11:30-22:00
יום שני
11:30-20:00
יום שלישי
11:30-20:00
יום רביעי
11:30-20:00
יום חמישי
11:30-22:00
יום שישי
11:30-15:00
מסעדה

Pizaza

שעות פתיחה

יום ראשון
12:00-00:00
יום שני
12:00-00:00
יום שלישי
12:00-00:00
יום רביעי
12:00-00:00
יום חמישי
12:00-00:00
שבת
18:30-01:00
מסעדה

Taboon

שעות פתיחה

יום ראשון
08:00-22:00
יום שני
08:00-22:00
יום שלישי
08:00-22:00
יום רביעי
08:00-22:00
יום חמישי
08:00-22:00
יום שישי
08:00-15:00
מסעדה

Reubens Restaurant

כשרות המקום:
KF כשר פדריישן

שעות פתיחה

יום ראשון
11:30-22:00
יום שני
11:30-22:00
יום שלישי
11:30-22:00
יום רביעי
11:30-22:00
יום חמישי
11:30-22:00
יום שישי
11:30-16:00
מסעדה

Tony Page @ Island Grill

כשרות המקום:
London Beth Din - לונדון בית דין KLBD

שעות פתיחה

יום ראשון
11:00-21:30
יום שני
12:00-14:30
18:00-21:30
יום שלישי
12:00-14:30
18:00-21:30
יום רביעי
12:00-14:30
18:00-21:30
יום חמישי
12:00-14:30
18:00-21:30
יום שישי
12:00-14:30