יזכור – כבוד בנשמה

זוכרים את ההורים בתפילת הזכרת הנשמות
ת.נ.צ.ב.ה

אם לא מאפשר לכם להגיע, שלחו לנו את השמות ואנו נקרא אותם עבורכם בתפילת "יזכור" ליד ספר התורה.