בית הכנסת הפתוח לכולם

כאן יש לך כיפה, מטפחת, טלית וגם הכוונה אישית
1035 Finchley Rd NW11 7ES

יום שישי
הצטרפו מידי יום שישי לתפילת מנחה וקבלת שבת
עשר דקות אחרי זמן הדלקת נרות
לאחר התפילה מתקיים קידוש

יום השבת
תפילת יום השבת מתחילה בשעה 10:00
קריאת התורה בשעה 10:45
לאחר התפילה בשעה 11:50 מתקיים קידוש

תוכנית שבת המלכה
בשבת מתקיימת פעילות חוויתית לילדים
בין השעות 11:00-12:00
עם סיפור פרשת השבוע חוויתי ושירי שבת