שבט 13 – מסע בר מצווה

מפגשים חוויתים ללימוד הברכות, הקריאה וההפטרה, היכרות עם התפילין, הטלית והתנ''ך.
שבט 13 הינה תכנית חדשנית שתאפשר לך להתחבר למשמעות בר המצווה בחוויה ובמשחק, ולהגיע מוכן לחגיגה המרכזית בבית הכנסת.